Trollsländan

en förskola med lyssnande pedagogik


Varmt

välkommen

HOS OSS TILLÄTS ALLA BARN ATT UTVECKLAS I SIN EGEN TAKTVåra värdegrunder


Trygghet

Ett av våra mål är att skapa trygghet för barnen att utvecklas.

Vi har mindre barngrupper och anpassade personaltäthet.

Kunskap

Vår pedagogiska undervisning utgår från förskolans läroplan, skollagen, barnkonventionen. Förskolan planerar sin undervisning så att barnen utmanas och inspireras till nya upptäckter och kunskaper

Glädje

Tillsammans skapar vi glädje i lek och lärande.Vi värnar om att alla barn ska utveckla sina sociala färdigheter och kommunikativa förmågor, känna trygghet och ha en glädjefull vardag.

Vi erbjuder en rolig,trygg och lärorik förskola för alla barn.


Hos oss får varje barn möjlighet att lära och utvecklas genom att leka,skapa och utforska.
HÅLLBAR UTVECKLING

"Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling"Lpfö18,s,10


DAGLIG UTEVISTELSE

Utevistelse

.Utförska,undersöka och uppleva genom utevistelse gör vi dagligen i alla väder,vi erbjuder även utevila.

KLIMATSMART MAT

Vi strävar efter att laga hållbara maträtter i vår förskola,med större andel vegetabilier,mindre tomma kalorier,minska matsvinnet,följa säsongen när vi skapar menyer.Med andra ord vi strävar efter en kök med klimatsmart måltider.

GIFTFRI FÖRSKOLA

VI ÄR EN GIFTFRI FÖRSKOLA

Vi vill ger en giftfri vardag till våra barn genom att banta ner alla onödiga kemikalier och har ett medvetet i val av våra möbler, förbrukningsmaterial och städprodukter.

Utevila

Utevila

Vi erbjuder utevila till sovande barn och avkoppling i form av högläsning, avslappning med lugn musik.

Vi erbjuder mindre barngrupper

En minskad gruppstorlek ger bättre emotionell utveckling och högre pedagogisk kvalitet, därför satsar vi på mindre barngrupper på vår förskola och utbildad pedagoger såsom leg.förskollärare, utbildad barnskötare, specialpedagog.

DET KOSTAR INTE MER ÄN KOMMUNEN ATT HAR DITT BARN HOS OSS

VI TILLÄMPAR MAXTAXA

Vi tillämpar samma regler som Sjöbo kommun för din förskoleplatsavgift. Du betalar inget annat utöver det.

ERBJUDANDE!

VI ERBJUDER TRE MÅNADER AVGIFTFRI FÖRSKOLA


Kontakta oss så kan vi berätta mer

Maila oss

forskolatrollslandan@gmail.com

RING OSS

070 229 44 45

BeSÖKA OSS

Tranåsvägen 6 B

274 73 ÄSPERÖD

Trollsländan förskola i Äsperöd

Eller kontakta oss här

STÄLL DITT BARN I KÖ

För att få en förskoleplats på Trollsländan,vänligen fyll i nedan förmulär.Vill ni komma på ett besök,tar kontakt med förskolan.