Vårnadshavare-Samverkan

Vi samverkar med vårdnadshavarna genom den dagliga kontakten där vårdnadshavarna får kort information om barnens vistelse. Våra medarbetare är noga med mottagandet av barnen så att både barn och vårdnadshavare känner sig välkomna och på så sätt får de bästa förutsättningar för att börja vistelsen på förskolan på ett tryggt och lustfyllt sätt. Det är centralt för oss att alla känner sig sedda.


Föräldramöten, drop in, högtider firandet och andra former av träffar sker cirka två gånger per år.

INSKOLNING

Vi anpassar inskolningen individuellt för våra nya barn och deras vårdnadshavare, som följs upp med ett samtal efter cirka sex veckor. Här diskuterar vi hur vårdnadshavaren har upplevt introduktionen och barnets nuläge, trivsel och mående.

Vårdnadshavarna erbjuds samtal en gång per termin där vi diskuterar barnens utveckling, mående och trivsel.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION

Vi arbetar med dokumentationsvägg på alla våra avdelningar. Här ska ni vårdnadshavarna kunna följa vår verksamhet. Barnen är delaktiga i vår dokumentation genom reflektion både enskilt och i grupp.

Tyra för smidig kommunikation

Via vår digitala lärplattform TYRA, kan vårdnadshavarna ta del av barnens utveckling. I avdelningens lärlogg skriver arbetslagen, och även till viss del ledningen, kort information kring verksamheten, mål och andra viktiga upplysningar som berör vårdnadshavarna. Lärloggen ger även dig inblick i ditt barns vardag och lärande.

INSKOLNING

KONTAKTA OSS SÅ KAN VI BERÄTTA MER

Maila oss

trollslandanforskola@gmail.com

Ring oss

070 229 44 45

Besöka oss

Tranåsvägen 6 B

274 73 Äsperöd

snart på facebook

ELLER Kontakta oss här