Reggio Emilia filosofi vad innebär det?Det kompetenta barnet och det lyssnande pedagogik

Den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta och föds med stark inneboende drivkraft att utforska världen. Filosofin utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld, det betyder att pedagogerna lyssnar till barnets frågor, föreställningar, lösningar, därför kallar man också Reggio Emilias filosofin för ”lyssnandets pedagogik”


Utforskande och delaktighet är ord som bäst sammanfattar vår verksamhet, det innebär en förskola som utformas, förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.


BARN HAR HUNDRA SPRÅK

Den andra bärande idé i vår pedagogik är att barn har hundra språk dvs att vi ständigt ska hjälpa till att utveckla barnets alla uttrycksmöjligheter.

Hos oss SKA BARNEN FÅ UTTRYCKA SIG MED BILDER, DANS, MATEMATIK, TEATER, LERA, MUSIK...MILJÖN SOM EN TREDJE PEDAGOG

Den tredje bärande tron är att miljön ses som den tredje pedagogen.

Miljön handlar inte bara om den fysiska miljön, materialen och verktygen utan också om hur man organiserar tid och rum så att hela organisationen kan fungera som ett viktigt verktyg för de värden och teorier man vill utgå ifrån.


Våra fysiska miljöer uppmuntrar till utforskande och kunskapsskapande.

Förskolans miljöer är genomtänkta för att främja vänskap, relationer, nyfikenhet, kreativitet och lärande. I fysiska miljöer erbjuds material som stimulerar, inspirera, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande.


Pedagogisk dokumentation - Verktyg för att synliggöra

lärandeprocesser i förskolans verksamhet


Med hjälp av dokumentation synliggörs och följs barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet.


Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och lärprocesser inom skilda fenomen.


Verktygen för pedagogisk dokumentation kan vara videofilmer, bilder, anteckningar, föremål och teckningar som dokumenterar lärandeprocessen.


Tyra-appen används i vår verksamhet för att synliggöra ditt barns lärandeprocesser, kommunicera smidigt med hemmet.


maila oss

trollslandanforskola@gmail.com

Ring oss

040 229 44 45

Besöka oss

Tranåsvägen 6 B

274 73 Äsperöd

SNART PÅ FACEBOOK


ELLER KONTAKTA OSS HÄR

STÄLL DITT BARN I KÖ

FÖR ATT FÅ EN FÖRSKOLEPLATS PÅ TROLLSLÄNDAN;VÄNLIGEN FYLL I NEDAN FORMULÄR.VILL NI KOMMA PÅ ETT BESÖK,TAR KONTAKT MED FÖRSKOLAN.